cart.general.title

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NIÊN ĐỘ 2023

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức - Niên Độ Tài Chính 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc “Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - Niên độ tài chính năm 2023”:

Địa điểm – phương thức thực hiện chi trả cổ tức:

  • Phương thức nhận trực tiếp:
    • Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa; Địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
    • Thời gian: từ 8h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Thứ 7, Chủ nhật và Ngày lễ: Công ty không giao dịch) bắt đầu từ ngày 25/07/2024.
  • Phương thức nhận chuyển khoản: gửi Mẫu 1 về địa chỉ Công ty nêu trên.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa hoặc điện thoại: 0258 3730 3399 – nhánh 6004 (Ms Thảo).

Trân trọng thông báo./.