cart.general.title

Bìa - Khay Hồ Sơ

Bìa 20 Lá A4 FO-DB01
Bìa 40 Lá A4 FO-DB02
Bìa 60 Lá A4 FO-DB03
Bìa 80 Lá A4 FO-DB04
Bìa Acco FO A4 PPFF Xanh
Bìa Còng Deli FC-70mm 38169
Bìa Còng Fexoffice 50F4 FO-BC13
Bìa Còng Flexoffic  70F4 FO-BC14
Bìa Còng Flexoffic 90F4 FO-BC10
Bìa Hộp PP 100-A4 FO-BF03 xanh
Bìa Hộp PP 150-A4 FO-BF05 xanh
Bìa Hộp PP 55-A4 FO-BF01 xanh
Bìa Hộp PP 75-A4 FO-BF02 xanh
Bìa Kẹp A4 FO CF01 Xanh
Bìa Lá A4 CH01/FO Trong Túi 10
Bìa Lỗ CS02/FO-T3000
Bìa Nhẫn Oring FO-ORB01 2.5P
Bìa Nhẫn Oring FO-ORB03 3.5P
Bìa Nút A4 in (Chiếc Lá) FO CBF02
Bìa Nút HCB-2434
Bìa Trình Ký Đơn A4 PVC FO-CB02 Xanh
Bìa Trình Ký Kép A4 PVC FO-CB01 Xanh