cart.general.title

Dụng Cụ Văn Phòng

BĂNG KEO GIẤY 2.4F
Băng Keo Opp 5 Cm x 100 Yard
Giấy Exel A5
37,000₫
Bìa Nút HCB-2434
Băng Keo Đục Thiên Long BKT-200
Băng Keo Đục Thiên Long BKT-150
Băng Keo Đục Thiên Long BKT-100
Băng Keo Trong Thiên Long BKT-150
Băng Keo Trong Thiên Long BKT-100
Bìa Còng Deli FC-70mm 38169
Kim Bấm No 10 Plus
Kim Bấm Flex Office Số 10 FO-STS02
Khay Nhựa 2 Tầng  S14 A4 6622
Hồng Hà
150,000₫
Khay Nhựa 2 Tầng S13 A4 6621
Hồng Hà
114,000₫
Dập Ghim 10 AD - RC01 6649
Hồng Hà
36,000₫
Bao Thư Hồng Hà 25 Cái/Xấp
Hồng Hà
8,000₫
Bìa Lá A4 CH01/FO Trong Túi 10
Bìa Nhẫn Oring FO-ORB03 3.5P
Bìa Nhẫn Oring FO-ORB01 2.5P
Bìa Còng Flexoffic  70F4 FO-BC14
Bìa Còng Fexoffice 50F4 FO-BC13
Bìa Còng Flexoffic 90F4 FO-BC10
Khay Cắm Bút FO-PS02