cart.general.title

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020 BẰNG TIỀN MẶT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc “Chi trả cổ tức - Niên độ tài chính năm 2020”

1.    Địa điểm thực hiện chia cổ tức:

  •  Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa; Địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Thời gian: từ 8h00 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2021.

2.    Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/11/2021.

Mọi phản hồi khác vui lòng gửi về: Phòng HCNS - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa; địa chỉ: 34 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc điện thoại: 0258 3730 3399 – nhánh 6010 (Ms. Khuyên).

Trân trọng thông báo./.

Vui lòng xem chi tiết tại đây: